Laden afbeelding...

Welkom op Glasvezel voor Sint Anthonis

Ja, ik wil me inschrijven voor Glasvezel !!!

Laden afbeelding...
Test je internet verbinding

Home

Nieuws

Waarom is Glasvezel beter?

Wat is Glasvezel?

Laat je stem horen !!!

LVCNET zoekt vrijwilligers!!!

Meest gestelde vragen

Zelf vragen stellen

20 Februari is de vraagbundeling van start gegaan

20 Februari is de vraagbundeling van start gegaan.
Om verwarring te voorkomen wordt de aanmeldpagina van glasvezelsintanthonis.nl nu doorgestuurd naar de aanmeldpagina van LVCNET waar U zich nu al kunt inschrijven voor een glasvezelabonnement.

12-3-2016, Sint Anthonis

In Januari 2016 wordt het Provider aanbod bekend

De cursussen voor onze vrijwilligers/ambassadeurs zijn van start gegaan en daar is bekend gemaakt dat in Januari 2016 bekend zal worden welke diensten providers TV/Radio/Telefoon/Internet e.d. aan willen gaan bieden op LVCNET.
Op dit moment is er al grote belangstelling van diensten providers om hun diensten aan te mogen bieden op LVCNET en dus zal er waarschijnlijk al een ruime keuze in diensten providers zijn bij het opleveren van het netwerk.
Nog even voor de duidelijkheid, het LVCNET glasvezelnetwerk is een open netwerk waar iedereen hun diensten op aan kan bieden die dat wil.
Voor zover mij bekend zijn alleen de kabelmaatschappijen zoals Ziggo daarvan uitgesloten omdat zij ook geen concurrenten op hun eigen netwerk toelaten.
Dat is dus het grote verschil tussen het open netwerk van LVCNET en het gesloten netwerk van monopolist Ziggo.
Omdat LVCNET een open en toekomstvast netwerk is wat veel hogere snelheden zal gaan bieden als het Ziggo netwerk, zal er op het LVCNET netwerk een gezonde concurrentie ontstaan waar de klanten de vruchten van zullen plukken in de vorm van lagere prijzen.
Ziggo klanten die de feiten langs elkaar zullen leggen en deze objectief zullen vergelijken zullen daarom naar verwachting snel de overstap van Ziggo naar LVCNET maken omdat LVCNET duidelijk meer te bieden heeft dan dat Ziggo ooit aan zal kunnen bieden als Monopolist op haar eigen netwerk.
m.a.w. op LVCNET krijg je straks duidelijk meer waar voor je geld.

12-12-2015, Sint Anthonis

Er zijn 2 extra avonden gepland speciaal voor de gemeente Sint Anthonis

Voor de inwoners uit de gemeente Sint Anthonis organiseert LVCNET op 7 en 13 oktober extra informatieavonden:
   •   7 oktober bij 't Raadhuis, Dorpsstraat 10, in Wanroij.
   • 13 oktober bij Oele Ton's, Dorpsstraat 2, in Ledeacker.
De avonden beginnen om 19.30 uur en geven een goede eerste indruk wat er allemaal staat te gebeuren en is een goede plaats om vragen te stellen.
De 2 avonden zijn speciaal gepland voor de gemeente Sint Anthonis maar natuurlijk is iedereen uit het Land van Cuijk van harte welkom.

28-9-2015, Sint Anthonis

De gemeenteraad van Sint Anthonis stelt geld beschikbaar voor Fase 2

De gemeenteraad van Sint Anthonis is unaniem akkoord gegaan met de opzet van het glasvezelproject en stelt het resterende geld beschikbaar wat nodig is voor de afronding van Fase 2 voor de gemeente Sint Anthonis.
Daarmee wordt de gemeente Sint Anthonis Partner van LVCNET langs de andere gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert en zullen de gemeenten vanaf dan gelijk optrekken in het glasvezelproject.
In 2015 zullen voor het hele Land van Cuijk 400 vrijwilligers oftewel ambasadeurs nodig zijn en gezocht moeten worden om de mensen uitgebreidt voor te lichten in 2016.
Om de mensen goed voor te kunnen lichten zullen deze vrijwilligers nog in 2015 opgeleid worden zodat ze iedereen inhoudelijke en correcte informatie kunnen verstrekken.
Als U zich in wilt schrijven als vrijwilliger kun je dat doen op de vrijwilligers inschrijfpagina van LVCNET.
Wacht niet te lang om je in te schrijven omdat de opleiding van de vrijwilligers spoedig zal worden ingepland.
Op 1 oktober is er een Informatieavond in De Witte Brug, St Anthonisweg 63 in Boxmeer.
De aanvang is om 19.30 uur en is voor vrijwilligers en geinteresseerden uit de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer.

De vrijwilligers zullen de burgers voor lichten en hopelijk alle onduidelijkheid en twijfel wegnemen over het LVCNET Glasvezelnetwerk. Daarna is het aan de inwoners van de gemeente Sint Anthonis en de rest van het Land van Cuijk om een keuze te maken voor een van de diensten providers die TV, Internet en Telefoon gaan leveren over het LVCNET netwerk en zich in te schrijven voor een abonnement.
Er zullen naar alle waarschijnlijkheid in eerste instantie met niet meer als 2 tot 4 diensten providers worden gestart om keuzestres te voorkomen maar welke dat zullen zijn is nog niet helemaal bekend.
Als minimaal 43% zich inschrijft wordt glasvezel aangelegd en zal geen enkele gemeente dit nog tegen gaan houden.
Voor Sint Anthonis is dit samengesteld uit 40% van de inwoners van de kernen en 70% van het buitengebied.

Dit is op dit moment de status van het breedbandproject:

 
Status 
Projectonderdeel 
Omschrijving 
 
 
Fase 1 
Eerste oriëntatie 
 
 
Fase 2 
Uitgebreid haalbaarheidsonderzoek + risicoanalyse e.d.
 
Fase 2 
Werven en opleiden van de vrijwiligers.
 
1Q 2016 
Fase 2 
Start van het informeren van de inwoners in het gehele Land van Cuijk.
 
2Q 2016 
Fase 2 
Start van de vraagbundeling.
 
3Q 2016 
Beslismoment 
Als minimaal 43% zich inschrijft wordt glasvezel aangelegd.
 
4Q 2016 
Fase 3 
De aanleg gaat van start en zal ongeveer 1 jaar duren.

24-9-2015, Sint Anthonis


Zet in Uw Agenda: Donderdag 24 September 19.30 uur gemeentehuis Sint Anthonis

Op dinsdag 15 september is de gemeenteraad voorgelicht over het glasvezelproject van LVCNET om 9 dagen later daar een beslissing over te kunnen nemen.
Op donderdag 24 September om 19.30 uur neemt de gemeenteraad in het gemeentehuis in Sint Anthonis de beslissing of het de Glasvezelcampagne zal ondersteunen.
Dit is een openbare vergadering waar iedereen welkom is om deze bij te wonen.
Bij deze roep ik daarom iedere inwoner van de gemeente Sint Anthonis die donderdag 24 September om 19.30 uur in het gemeentehuis van Sint Anthonis aanwezig kan zijn om langs te komen en de glasvezelactie kracht bij te zetten.
Uit de presentatie is 1 ding duidelijk geworden.
De actie heeft kans van slagen maar alleen als Sint Anthonis met de andere gemeenten samen gaan werken om 1 grote LVCNET Glasvezelcampagne voor het Land van Cuijk te gaan voeren.
Voor de gemeenteraad is het erop of eronder.
Een NEE van de gemeenteraad op 24 September is een NEE tegen de inwoners van de gemeente Sint Anthonis en een gemeenteraad die de stem van het volk niet vertolkt is hun ambt niet waardig.
De LVCNET Glasvezelcampagne is namelijk een project voor en door de inwoners van de gemeente Sint Anthonis omdat commerciele partijen niet willen bieden wat wij als inwoners van de gemeente Sint Anthonis en Land van Cuijk vragen.
Glasvezel van LVCNET is sneller, stabieler en goedkoper dan wat de grote partijen als KPN en Ziggo aanbieden op hun gedateerde netwerken in het Land van Cuijk.
Glasvezel is de toekomst en LVCNET is de weg om het gerealiseerd te krijgen.
Mensen die weten wat glasvezel is willen niets anders meer.
Mensen die niet weten wat glasvezel is zouden het moeten willen hebben.
Weet U niet wat glasvezel is en wat het voor U kan betekenen, laat U dan voorlichten want de kans op een supersnel glasvezelnetwerk moeten we niet voorbij laten gaan.

15-9-2015, Sint Anthonis

De Glasvezelcampagne wordt in diverse kranten groot aangekondigd

Laden afbeelding...
Deze week wordt de Glasvezelcampagne groot aangekondigd in de kranten "De Maasdriehoek" en de "Omsteeks".
De mensen van de gemeente St.Anthonis die echter gaan lezen zal meteen opvallen dat er alleen gesproken wordt over de gemeenten Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert en Boxmeer.
Waarom staat St.Anthonis er niet bij?
Ook op de pagina van www.lvcnet.nl wordt met geen woord gerept over St.Anthonis!
Na contact te hebben gehad met Paul Kempen van www.lvcnet.nl wordt al snel duidelijk waarom.
Het antwoord van Paul Kempen:
Sint Anthonis staat er formeel nog niet bij omdat de gemeenteraad nog niet heeft besloten om aan te sluiten bij LVCNET cq. de andere gemeentes.
In de raadsvergadering van september wordt een besluit genomen.
Het wordt dus hoog tijd dat de gemeente St.Anthonis haast gaat maken want door de vertraging in de besluitvorming van de gemeente St.Anthonis missen we nu al de aansluiting en wordt St.Anthonis nog nergens vernoemd bij de aankondiging van de Glasvezelcampagne.
Daarom roep ik iedereen op om een mail te sturen naar postbus@sintanthonis.nl en de vraag te stellen waarom de gemeente St.Anthonis zich nog niet heeft aangesloten bij LVCNET en te laten blijken dat U graag snel internet wilt hebben.
Vraag zoveel mogelijk mensen om dit ook te doen zodat het de gemeente duidelijk wordt dat de burgers van de gemeente St.Anthonis graag snel internet willen hebben!

17-7-2015, Sint Anthonis

De gemeente Sint Anthonis heeft goedkeuring gegeven voor Fase 2

De gemeente Sint Anthonis heeft goedkeuring gegeven voor Fase 2 alleen werd de besluitvorming voor de garantstelling in de tweede fase opgechort.
Voor de door de gemeente geselecteerde adviseurs betekent dit echter dat ze al wel vast aan de slag kunnen om een haalbaarheidsonderzoek op te gaan stellen voor de situatie in de gemeente Sint Anthonis.
Het is de bedoeling om voor de zomer, liefst nog in april een voorstel voor Fase 2 in te dienen.
Na goedkeuring van het voorstel zal Fase 2 echt kunnen worden gestart al kun je het opstellen van het voorstel ook al zien als het eerste deel van Fase 2.
Over de inhoud van Fase 2 kan ik nog geen uitspraken doen voordat het voorstel is goedgekeurd.

Dit is op dit moment de status van het breedbandproject:

 
Status 
Projectonderdeel 
Omschrijving 
 
 
Fase 1 
Eerste oriëntatie 
 
 
Fase 2 
Uitgebreid haalbaarheidsonderzoek + risicoanalyse e.d. 
Het adviseursteam kan hier nu een begin mee gaan maken.
 
4Q 2015? 
Beslismoment 
Pas als hier een Go wordt gegeven wordt de aanleg gerealiseerd 
Mogelijk valt de beslissing in het vierde kwartaal van 2015 maar dat is dus direct afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
 
Voorbereiding 
De voorbereiding van de uitrol wordt geschat op ongeveer 1 jaar 
 
Uitrol 
De uitrol zelf gaat naar verwachting ook zeker 1 jaar duren 

Ook begint er langzamerhand steeds meer duidelijkheid te komen in de tijdslijn van het project alhoewel de voorbereiding van de uitrol en de uitrol zelf, na het beslismoment, nog slechts grove schattingen zijn.
Zodra er meer duidelijkheid komt over de inhoud van Fase 2 zal ik dat hier bekend maken dus blijf deze website goed volgen.

3-2-2015, Sint Anthonis


Uitkomst Gemeentegesprek over het Glasvezelnetwerk

Op maandag 19 januari om 20.00 uur organiseerde de gemeente in MFC Oelbroeck in Sint Anthonis een Gemeentegesprek waarin de burgers hun stem konden laten horen over de eventuele aanleg van een glasvezelnetwerk voor internet, televisie en telefoon.
Het was een relatief goed bezochte bijeenkomst en voor velen is er denk ik toch wel duidelijk geworden dat mensen eigenlijk staan te springen om het glasvezelnetwerk maar dat ook slechts een klein groepje eigenlijk precies weet wat dat inhoud en wat de huidige situatie is in de gemeente Sint Anthonis.
Er kwamen mensen aan het woord die volledig verstoken zijn van internet omdat er gewoon niets leverbaar is op hun woonadres vanwege de grote afstanden tussen telefooncentrale en het huisadres.
Mensen gaan er vanuit dat het glasvezelnetwerk verbetering brengt maar bijna niemand lijkt zich echt te realiseren hoe groot die verbetering eigenlijk zal zijn.
Sinds de uitvinding van telegrafie zo’n 180 jaar geleden, communiceren we al via koperkabels en aan dat tijdperk komt een eind met de introductie van glasvezel.
De enorme mogelijkheden van glasvezelkabel zijn gewoonweg onvergelijkbaar met die van koperkabel en daarom mag er best van een revolutie gesproken worden als de gemeente Sint Anthonis inderdaad een glasvezelnetwerk krijgt.
Een grote informatie campagne richting de burgers lijkt echter onontbeerlijk om mensen ervan te overtuigen dat de stap naar een glasvezelnetwerk een veel grotere verbetering brengt dan de meeste mensen verwachten.
Ook wil ik de vertegenwoordiging van de gemeente Heeze-Leende bedanken voor de positieve stempel die ze op de avond hebben gedrukt en die voor veel mensen duidelijk maakte dat het realiseren van het netwerk zeker niet onmogelijk is zoals blijkbaar toch veel mensen vreesden.
Er was eigenlijk maar 1 persoon die deze avond niet blij was en dat was de vertegenwoordiger van Ziggo die leek in te zien dat er geen houden meer aan is voor Ziggo.
Ziggo kan met haar huidige netwerk niet op tegen het ultra moderne glasvezelnetwerk waar nu over wordt gesproken.
Wachten is nu op de goedkeuring van de gemeente die hopelijk op 29 januari zal worden gegeven voor het starten van Fase 2 waarin een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek en risicoanalyse worden uitgevoerd.
Fase 2 zal naar verwachting rond September/Oktober van 2015 kunnen worden afgerond zoals het er nu naar uit ziet, wat betekent dat het beslismoment naar verwachting dus nog in 2015 zal kunnen plaatsvinden.

20-1-2015, Sint Anthonis

Gemeentelijke uitnodiging: Maandag 19 januari om 20.00 uur MFC Oelbroeck in Sint Anthonis, Gemeentegesprek Glasvezelnetwerk

Op maandag 19 januari om 20.00 uur organiseert de gemeente in MFC Oelbroeck in Sint Anthonis een Gemeentegesprek waarin de burgers haar stem kunnen laten horen over de eventuele aanleg van een glasvezelnetwerk voor internet, televisie en telefoon.
Iedereen is van harte welkom dus geef het door aan iedereen en zorg dat de zaal vol is!

11-1-2015, Sint Anthonis

Ook de gemeente Sint Anthonis heeft een breedband project opgestart

Tot mijn grote genoegen kan ik melden dat in navolging van Cuijk/Grave/Mill en Sint Hubert (CGM) en Boxmeer ook Sint Anthonis een breedband project heeft opgestart.
Cuijk, Grave, Mill, Sint Hubert en Boxmeer zijn al in een vergevorderd stadium van Fase 2 waarvan het haalbaarheidsonderzoek een van de belangrijkste onderdelen uitmaakt.
Het project van de gemeente Sint Anthonis loopt nu dus sterk achter maar uiteindelijk zullen alle breedband projecten van de 5 gemeenten van het Land van Cuijk volgens plan samen op moeten gaan trekken.

In grote lijnen is dit het overzicht van het breedbandproject:

 
Status 
Projectonderdeel 
Omschrijving 
 
 
Fase 1 
Eerste oriëntatie 
 
2015 
Fase 2 
Uitgebreid haalbaarheidsonderzoek + risicoanalyse e.d. 
 
Beslismoment 
Pas als hier een Go wordt gegeven wordt de aanleg gerealiseerd 
 
Voorbereiding 
De voorbereiding van de uitrol wordt geschat op ongeveer 1 jaar 
 
Uitrol 
De uitrol zelf gaat naar verwachting ook zeker 1 jaar duren 

Er is nog veel onduidelijk en de tijdslijn van het project is daar zeker geen uitzondering op.
Wat is er wel duidelijk?
Inmiddels is er door meerdere partijen een offerte gedaan en is er ook al een partij geselecteerd die de gemeente Sint Anthonis zal ondersteunen bij Fase 2, het haalbaarheidsonderzoek.
Naar verwachting zal er uiterlijk in Januari 2015 een raadsvoorstel worden voorgelegd aan de raad ter goedkeuring om Fase 2 te mogen starten.
Het haalbaarheidsonderzoek zal naar alle waarschijnlijkheid niet onopgemerkt blijven dus houdt het nieuws in 2015 goed in de gaten.

De officiële raadsmededeling van de gemeente Sint Anthonis: Stand van zaken Breedband - 14 okt 2014

27-10-2014, Sint Anthonis


In de Maas Driehoek van 4 maart 2014 was dit stuk te lezen:

Boxmeer wil overal breedband

Boxmeer - De gemeenteraad van Boxmeer heeft vorig jaar uitgesproken dat de gemeente een actieve rol inneemt bij het ontwikkelen van een breedbandnetwerk.
Ook heeft de raad besloten dat zij breedband als nutsvoorziening beschouwt, dus dat het voor iedereen beschikbaar moet kunnen zijn.


"Een goede breedbandverbinding is noodzakelijk om optimaal voorbereid te zijn op de toekomst", aldus wethouder Erik Ronnes.
In alle sectoren neemt de rol van ICT steeds meer toe.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan onder andere de zorg (patiëntbegeleiding op afstand), onderwijs (digitaal onderwijs) en de agrarische sector (mechanisatie).
Inzet wordt op een gemeentedekkend, open en toekomstvast breedbandnetwerk.
Dit moet tegen een aantrekkelijk en transparant tarief beschikbaar zijn voor de eindgebruikers.
Grote voordelen van breedband communicatie zijn de snelheid en de capaciteit.

Traject opgestart
Recent heeft het college van B en W het traject opgestart om het raadsbesluit verder uit te werken.
Tot welke vorm van breedband dit gaat leiden is nog niet bekend.
Glasvezel wordt veelal toegepast maar wellicht kan een draadloze verbinding de best passende toepassing zijn voor de aansluiting bij delen van de huishoudens in de gemeente Boxmeer.
Een haalbaarheidsonderzoek medio dit jaar moet uitwijzen op welke manier een breedbandnetwerk in de gemeente Boxmeer gerealiseerd kan worden.
Hierna kan een concreet aanbod aan de burgers gedaan worden.
Op basis van dit aanbod kunnen burgers besluiten om over te stappen op breedband.
Bij voldoende animo wordt daadwerkelijk overgegaan tot aanleg.

Breedbandnetwerk
De aanleg van breedband in boxmeer maakt onderdeel uit van het project breedbandnetwerk Land van Cuijk.
Dit project volgt uit de Strategische Visie Land van Cuijk.
In deze visie is de aanleg van breedband één van de speerpunten.
Binnen de gemeenten van het Land van Cuijk is een project opgestart waarbij verschillende trajecten doorlopen worden.
De gemeenteraden van Cuijk, Mill en Grave worden binnenkort geïnformeerd over de stand van zaken.
Ze voeren ook een haalbaarheidsonderzoek uit, waarvan een draagvlakmeting onder de burgers deel uit maakt.
In Sint Anthonis vindt besluitvorming inzake breedband op korte termijn plaats.

4-3-2014, Sint Anthonis

Communicatie is alles...

Toen ik deze week contact op nam met de gemeente Sint Anthonis over hun standpunt m.b.t. het regionaal glasvezelnetwerk voor heel Land van Cuijk, werd ik te woord gestaan door iemand die resoluut duidelijk maakte dat de gemeente Sint Anthonis geen geld zou steken in de aanleg van een supersnel glasvezelnetwerk in de gemeente Sint Anthonis.
Dit klonk alsof een glasvezel netwerk in de gemeente Sint Anthonis verder weg was dan ooit.
Ik heb toen in een opwelling een negatief nieuws artikel geschreven over glasvezel in Sint Anthonis maar inmiddels weet ik wel beter en heb ik dit maar snel weer verwijderd omdat je met een goede samenwerking en verstandhouding altijd veel verder komt.
Inmiddels weet ik dat de gemeente Sint Anthonis een project heeft opgestart om uit te zoeken of en hoe een breedband netwerk aangelegd kan worden in de gemeente Sint Anthonis maar zoals zoveel gemeenten worstelen ze met de kosten die dit met zich mee brengt.
Financiering door de gemeente kost veel geld maar als je de financiering laat regelen door bijvoorbeeld Reggefiber zal die zekerheid willen hebben dat een groot percentage van de bewoners glasvezel zal afnemen en dus zal er door vraagbundeling bekeken worden of er voldoende vraag naar is.
Dit regelt Reggefiber niet maar zij wachten af totdat bijvoorbeeld via een bewoner initiatief wordt aangetoond dat er voldoende mensen geïnteresseerd zijn en dat lijkt makkelijker dan het is.
Ik neem mijn petje af voor de mensen van het projectteam die in het diepe worden gegooid en gaandeweg de kennis op moeten bouwen hoe zo'n project aangepakt zal moeten worden en hoe het dan ook nog eens financieel haalbaar gemaakt kan worden.
Als oprichter van www.glasvezelsintanthonis.nl zal ik er alles aan doen om het projectteam te ondersteunen om er voor te zorgen dat Sint Anthonis kan aansluiten in de aanleg van het regionaal glasvezelnetwerk voor heel Land van Cuijk.
Geloof het of niet maar regelgeving verhinderde dat gemeenten geld mochten stoppen in de aanleg van snelle glasvezelnetwerken.
Inmiddels staat de wereld op z’n kop.
De OPTA en de NMa zijn tegen financiering door gemeenten en willen dat de marktwerking dus de vraag van burgers bepaald en hoe snel de uitrol van glasvezel gaat terwijl je nou net van hen zou verwachten dat ze de aanleg van glasvezel zouden stimuleren zitten de OPTA en de NMa daarmee nu echter de uitrol van Glasvezel danig in de weg.
Den Haag, het ministerie van Economische Zaken wil juist elk adres in Nederland binnen 5 jaar voorzien van Glasvezel maar als we de marktwerking (KPN, Reggefiber, OPTA, NMa, Ziggo e.d.) dit moeten laten doen dan zal zonder meer stimulering dit proces minimaal 15 of 20 jaar gaan duren.
De marktwerking zorgt er ook al voor dat buitengebieden zonder invloed van de gemeenten verstoken blijven van glasvezel terwijl glasvezel nu net bij uitstek geschikt is om buitengebieden te ontsluiten omdat alleen met glasvezel in buitengebieden de maximale snelheid behaald zal worden.
Marktwerking is ok de oorzaak dat Kabelaars zoals Ziggo zelden tot nooit kabel leveren in buitengebieden.
KPN is de enige die een leverplicht heeft maar dat geld alleen voor ouderwetse huurlijnen en telefonie.
In ieder geval is duidelijk dat de marktwerking (KPN, Reggefiber, OPTA, NMa, Ziggo e.d.) de vooruitgang stevig in de weg zitten en dat de burger en ook de regering de uitrolsnelheid van glasvezel zoveel willen versnellen dat binnen 5 jaar elk adres in Nederland glasvezel zal hebben.
Om die 5 jaar haalbaar te maken zou de uitrolsnelheid grofweg 4 a 5 maal zo snel moeten gaan verlopen.
Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken gemeenten ook meer wettelijke ruimte gegeven om de aanleg van glasvezel te kunnen stimuleren en heeft het ministerie van Economische Zaken ook een handreiking uitgegeven om gemeenten daarin te ondersteunen.

31-1-2014, Sint Anthonis

4 dorpen willen glasvezel

Westerbeek, Oploo, Stevensbeek en Overloon willen niets liever dan glasvezel was er te lezen in de Gelderlander van 30-12-2013.
Aangezien er zo duidelijk wordt getoond dat er een copyright op het artikel rust, verwijs ik bij deze naar het Artikel op de gelderlander website http://www.gelderlander.nl

30-12-2013, Sint Anthonis

Interview met wethouder Stoffels door KKN Regio TV

26-9-2013, Sint Anthonis

Onderzoek naar glasvezelnetwerk (De Maasdriehoek, 17 september 2013)

De gemeenten in het Land van Cuijk beginnen op korte termijn een gezamelijk onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal glasvezelnetwerk.
In februari 2014 moet duidelijk zijn of een dergelijk netwerk ook in het Land van Cuijk gerealiseerd kan worden.


"Het onderzoek bestaat uit drie stappen", verteld de Cuijkse wethouder Gerard Stoffels.
"De eerste stap is onderzoek naar de mogelijke organisatievorm en finacieringsstructuur.
Ook willen we inzicht krijgen in het globale gebruik en er komt tevens een draagvlakmeting.
Ook de alternatieven voor breedband (zoals 4G, red.) worden meegenomen in het onderzoek.

Streven
De Land van Cuijk gemeenten trekken in dit onderzoek 'samen apart' op.
"Omdat mogelijk een gemeente er toch vanaf wil zien of juist sneller stappen wil maken", legt Stoffels uit.
"Het streven is om een regionaal glasvezelnetwerk aan te leggen waarbij elk huishouden , zelfs in het buitengebied, wordt aangesloten.
We spreken echter van 99,9% dekking, omdat wellicht kan blijken dat een paar aansluitingen te grote kosten met zich meebrengen."
Een regionaal breedband netwerk is een van de onderdelen in de Strategische Visie voor het Land van Cuijk.
De voorkeur van de gemeenten gaat uit naar een corporatief model in plaats van een commercieel model.
De Brabantse gemeente Heeze-Leende dient als voorbeeld.
"Door de aanpak daar wordt zelfs het verst afgelegen pand in het buitengebied tegen betaalbare condities afgesloten", gaf Stoffels eerder aan.
In februari 2014 willen de gemeenten een definitieve 'go or no-go' geven.

17-9-2013, Sint Anthonis

De Website is opgefrist

De Website is opgefrist ter ere van het goede nieuws in de krant 'De MaasDriehoek' van 19 maart 2013.
Alhoewel er natuurlijk nog geen duidelijkheid is, is er nu natuurlijk weer hernieuwde hoop dat we nu toch nog binnen een redelijke termijn op glasvezel over kunnen stappen.
Wordt vervolgd....

27-3-2013, Sint Anthonis

Goed nieuws in de krant 'De MaasDriehoek' van 19 maart 2013

Wethouder Stoffels verteld in de krant 'De MaasDriehoek' dat de 5 gemeenten van Het Land van Cuijk een regionaal glasvezelnetwerk willen voordragen als project voor het 'Programma leefbaarheid@Brabant' waarvoor de provincie Brabant een subsidiebedrag van maximaal € 500.000,- beschikbaar heeft gesteld.
'Breedband heeft sowieso de toekomst' aldus wethouder Stoffels.
De gemeente Heeze-Leende moet volgens Stoffels als voorbeeld dienen voor een regionaal glasvezelnetwerk in het Land van Cuijk.
"Door de aanpak in Heeze-Leende wordt zelfs het verst afgelegen pand in het buitengebied tegen betaalbare condities aangesloten", aldus Stoffels.
Hoe dan ook, wethouder Gerard Stoffels heeft wat mij betreft nu al de status van Man met visie verdiend.

19-3-2013, Sint Anthonis

Status update

Het is al weer meer als een maand geleden dat ik een update gepubliceerd heb en meerder mensen hebben mij ook al gemaild dat ze graag willen weten wat de status nu is.
Als eerste wil ik eventjes iets kwijt over de rede dat ik lang geen nieuws meer gepubliceerd heb.
De rede is eigenlijk tweeledig.
1) Mijn vader is in Februari overleden en daarbij komen ook nog eens de aanhoudende gezondheidsproblemen van mijn moeder.
Daarom kan ik op dit moment bijzonder weinig tijd vrij maken om de glasvezel actie in goede banen te leiden.
2) Het bijzonder lage aantal bezoekers aan de informatieavond van 7 mei was een klap in het gezicht van de glasvezelactie en daar had ik wel eventjes tijd voor nodig om dat te verwerken aangezien ik er al heel veel tijd en moeite in heb gestopt om bekendheid te geven aan de glasvezelactie.
De Flyer, waarop de informatie avond werd aangekondigd, is naar exact 4784 adressen gestuurd en bij de informatieavond waren +/- 25 bezoekers wat neer komt op een opkomst van +/- 0,5%.
Op dit moment is het gemiddelde aantal aanmelders ongeveer 8,4% en de aanmeldingen komen nog maar sporadisch binnen.
Voor mij is het maar moeilijk te bevatten dat meer als 90% van de bevolking de enorme kans niet schijnen te herkennen of eenvoudigweg een afwachtende houding aannemen en denken dat het dan toch wel komt.
Glasvezel zal inderdaad toch wel komen alleen moet je dan natuurlijk niet vragen hoe lang dat dan gaat duren.
Vaak hoor ik dat mensen bang zijn om ergens aan vast te zitten als ze zich aanmelden.
Ook begrijpen de mensen niet dat ze eerst JA moeten zeggen tegen Glasvezel voordat er een Dienst Verlener gezocht kan worden (Zie het stappenplan).
De aanmelding is en blijft nog steeds alleen een intensieverklaring dat je een glasvezel abonnement af wilt nemen als het niet te duur is en het door de meer uitgebreide mogelijkheden interessant voor je is.
Ondanks dit alles gaat de glasvezelactie gewoon door want ik houdt niet van opgeven en heb al weer een aantal ideeën hoe ik de glasvezelactie een positieve impuls kan geven.
Daarom ben ik bezig om oplossingen te zoeken om de mensen een duidelijk aanbod te kunnen geven maar dit is wel iets wat tijd kost en ik verwacht daarom ook niet daar op korte termijn resultaten over te kunnen melden.
Ik kan en wil hier nog eventjes niets over kwijt omdat het nog te vroeg is en nog niet duidelijk is of en hoe deze zaken zich zullen ontwikkelen.
Zoals nu heel duidelijk te zien is zal een actie als deze nooit succesvol kunnen zijn als het niet door de bevolking gedragen wordt.
Help dus a.u.b. mee om mensen bewust te maken van deze actie.
Ook voorzie ik binnen een paar maanden (zo veel mogelijk) vrijwilligers nodig te hebben om huis aan huis mensen te overtuigen van de superioriteit van Glasvezel en om aanmeldingen in te winnen.
Kun je dus wat tijd vrij maken om aanmeldingen in te winnen, al is het maar een paar uur per week, meld je dan a.u.b. aan als vrijwilliger want zonder jullie hulp zal ik de actie moeilijk of misschien wel nooit tot een succes kunnen maken.

14-6-2009, Sint Anthonis

De informatieavond staat voor de deur

De bijna 5000 Flyers zijn bezorgd.
Het aantal aanmeldingen staat op dit moment op 248 voor de gehele gemeente Sint Anthonis.
Als volgende staat de informatieavond staat op de agenda.

Beste mensen, kom a.u.b. in groten getale naar de informatie avond om Uw vragen direct aan de mensen van Reggefiber te stellen of gewoon om de presentatie te bekijken en er zo achter te komen waarom glasvezel de toekomst is.
Hebt U kennissen of vrienden in de gemeente Sint Anthonis die twijfelen of waar U van denkt dat ze misschien wel geïnteresseerd zullen zijn, neem ze dan mee naar de informatieavond.

De informatie avond wordt gegeven op 7 mei om 7 uur 's avonds in:

MFC Oelbroeck
Breestraat 1/D
Sint Anthonis

Beste mensen, stuur deze email door naar al Uw vrienden en kennissen die in de gemeente Sint Anthonis wonen.
Dit moet een actie van voor en door de burgers van de gemeente Sint Anthonis worden om het te halen.
Mond op mond reclame is de beste reclame en zonder Uw hulp zal deze actie reddeloos ten onder gaan.

Ik hoop dat mensen goed begrijpen dat als ze zich aanmelden op http://www.glasvezelsintanthonis.nl dat ze kiezen voor glasvezel en niet voor een andere internet provider of leverancier van TV/Radio of Telefoon.
Daarom zit je ook nergens aan vast als je je aanmeld op http://www.glasvezelsintanthonis.nl

Kiezen voor Glasvezel is kiezen voor vooruitgang wat een verbeterde en meer uitgebreide dienstverlening voor U oplevert!!!
Het alternatief is dat U Uw diensten (TV/Radio/Internet/Telefonie) af wilt blijven nemen over het misschien wel 50 jaar oude kopernetwerk.
Zie het dus niet als weer een concurrent want is het is veel meer dan dat….

2-5-2009, Sint Anthonis

De huis aan huis bezorging

Eindelijk is het dan zover.
Deze week staat de huis aan huis bezorging van de Flyers op de planning.
TipTop B.V. te Cuijk zal de bijna 5000 Flyers rond de woensdag in de gehele gemeente Sint Anthonis bezorgen.
Spannende tijden natuurlijk want wat zal de responce zijn?
Zijn we 1 of 2 weken na de verspreiding goed op weg of zal blijken dat de animo veel te laag is of dat te weinig mensen hebben begrepen wat voor een spectaculaire kans dit is.
De tijd zal het leren.

20-4-2009, Sint Anthonis

Voorbereidingen huis aan huis bezorging

Door persoonlijke omstandigheden heeft de actie eventjes 2 weken stil gelegen maar vanaf nu gaan we gewoon weer verder met onze glasvezelactie
Zoals verwacht heeft het te klein uitgevallen stukje in de peelrandwijzer van 18-2-2009 niet het aantal gewenste aanmeldingen gebracht waar we op gehoopt hadden.
Veel mensen zullen er waarschijnlijk overheen gelezen hebben omdat het zo klein was.
We zijn inmiddels volop in voorbereiding om onze A4 informatie Flyer, die hier te vinden is, huis aan huis te laten bezorgen.
Daarbij mag zeker wel vermeld worden dat Trinity Computers zich bereid heeft verklaard om alle 5000 Flyers kosteloos te printen en dat maakt Trinity Computers onze grootste sponsor.
Dit geeft ook duidelijk aan dat de mensen van Trinity Computers in zien wat de potentie van een snel glasvezelnetwerk betekend voor de gemeente Sint Anthonis.
De Flyers zullen verspreid worden door TipTop B.V. te Cuijk door de gehele gemeente Sint Anthonis op een nog nader te bepalen tijdstip.
Dit is beslist niet gratis en daarom ben ik nog opzoek naar sponsors om dit bekostigd te krijgen.
Door de verklaring van de gemeente Sint Anthonis, dat het hier niet om reclame gaat maar om een poging om Glasvezel naar de gemeente Sint Anthonis te krijgen zonder dat de initiatiefnemer daar een cent aan verdient, hebben we nu ook een gemeentelijke vrijstelling kunnen bemachtigen om de Flyer ook bij Ja/Nee sticker gebruikers in de brievenbus te mogen stoppen.
De laatste week is aangebroken voor potentiële sponsors om hun logo als sponsor afgedrukt te krijgen op de Flyer die huis aan huis verstuurd zal worden door de gehele gemeente Sint Anthonis.
Sponsors kunnen zich melden door het "Zelf vragen stellen"-formulier te gebruiken.
We moeten op een bepaald tijdstip toch de knoop doorhakken en beginnen met het afdrukken van de Flyers zodat we ze rond hunnen gaan sturen.
Tot zover de status van de actie Glasvezel Sint Anthonis.

1-3-2009, Sint Anthonis

Aandacht voor onze actie in de Peelrandwijzer

Vandaag is er een stukje verschenen in de peelrandwijzer.
Helaas is het stukje wat klein uitgevallen en de vraag is dan ook hoeveel aanmeldingen we daar van krijgen.

18-2-2009, Sint Anthonis

Aanpassingen website

Aan de hand van het gesprek met Reggefiber heb ik een aantal wijzigingen aangebracht aan de website.
Op de eerste pagina is het aanmeldingen overzicht uitgebreid met het doel aantal wat bereikt dient te worden.
Deze aantallen zijn gebaseerd op 50% van het aantal woonadressen dat wordt weergegeven bij elke plaats op http://www.sintanthonis.nl
Bij het formulier waar je je voorkeur uit kunt spreken voor glasvezel wordt een extra vraag gesteld.
Hier had Reggefiber om gevraagd omdat zij deze informatie nodig hebben bij de studie die ze zullen gaan doen als blijkt dat er voldoende aanmeldingen binnen komen.
Als gevolg hiervan heb ik de nu nog weinige aanmelders gevraagd om zich nogmaals aan te melden zodat deze vraag ook in de gegevens verwerkt wordt.
Het stappenplan is nog in ontwikkeling.

7-2-2009, Sint Anthonis

Een goed gesprek met Reggefiber

We krijgen langzamerhand steeds meer duidelijkheid over de stappen die de actie zal moeten doorlopen.
In het kort komt het hier op neer:
1) Eerst zullen we moeten bewijzen dat er voldoende animo is in de gemeente Sint Anthonis voor een supersnel glasvezel netwerk.
2) Als blijkt dat er voldoende animo is zal Reggefiber een onderzoek doen naar de kosten van een eventuele aanleg.
3) Als we voldoende aanmeldingen binnen hebben zal Reggefiber het verder overnemen en wordt een supersnel glasvezel netwerk realiteit.
Aan het gesprek met Reggefiber heb ik een duidelijk positief gevoel overgehouden.
Als er veel animo is, is er heel veel mogelijk, aldus Reggefiber.
De mogelijkheden liggen er dus maar zijn gewoon afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
Aan de hand van dit gesprek zal ik een stappenplan uit gaan werken en
Ook zullen we aan elke plaats een doelaantal vast stellen wat we zeker nodig hebben om weer een stap verder te komen.

5-2-2009, Sint Anthonis

Het interview door Lorenz van Gool van glasvezel.nu

Het interview wat eigenlijk in zijn geheel is gebaseerd op een lange email die Ik naar redacteur Lorenz van Gool had gestuurd is te lezen op http://www.glasvezel.nu
Tot mijn schrik stelde hij Reggefiber toch wel in een negatief daglicht en daar was Ik niet bepaald blij mee.
Reggefiber is gewoon eerlijk over de feiten maar ze proberen toch op een realistische manier te kijken of de aanleg van glasvezel toch mogelijk is.
Sterker nog, ze hebben mij verteld dat de aanleg mogelijk is als er maar voldoende mensen aanmelden en omdat Ik graag positief ben, ga ik er gewoon vanuit dat het mogelijk moet zijn om voldoende aanmeldingen te krijgen om Glasvezel in Sint Anthonis mogelijk te maken.

4-2-2009, Sint Anthonis

De website is gereed

De website is gereed en dus kan de actie ook beginnen.
We hebben nog niet eens tijd gehad om reclame initiatieven te ontplooien en hebben al een uitnodiging binnen van http://www.glasvezel.nu binnen voor een interview over onze net gestarte actie.
Als we daar meer nieuws over hebben, zul je het hier in onze nieuws rubriek lezen.

3-2-2009, Sint Anthonis